مهدی قربانی with مهدی قربانی (mhdi)
مهدی قربانی with مهدی قربانی (mhdi)

سلام من مهدی‌ام

کارشناس و استراتژیست سئو

با کارشناسی که مشتری در قلب استراتژی‌هایش جای دارد، به قله دیده‌بانی گوگل صعود کنید. 🚀

% 0 +
افزایش ترافیک
0 +
تعداد پروژها
0 +
تجربه کاری

بخش خدمات و فعالیت‌ها

فعالیت‌های من​
در دنیای دیجیتال که هر کلیک ارزشمند است، کارشناس سئو نقشه راه موفقیت شما را ترسیم می‌کند. 🌐✨
مهدی قربانی with مهدی قربانی (mhdi)
استراتژی مختلف سئو
استراتژی‌های مختلف سئو شامل تحقیق کلمات کلیدی، بهینه‌سازی محتوا و لینک‌سازی است که رتبه شما را بهبود می‌بخشد. 🔍📈
مهدی قربانی with مهدی قربانی (mhdi)
راهکارهای بهبود فرآیند
راهکارهای بهبود فرآیند شامل تحلیل و بهینه‌سازی مراحل، استفاده از ابزارهای کارآمد و آموزش مستمر تیم است. 🚀🔧
مهدی قربانی with مهدی قربانی (mhdi)
تحقیق مخاطب هدف
تحقیق مخاطب هدف شامل شناسایی نیازها، تحلیل رفتارها و تقسیم‌بندی بازار برای دستیابی به بهترین نتایج است. 🕵️‍♂️📊
مهدی قربانی with مهدی قربانی (mhdi)
آنالیز حوزه رقابتی
آنالیز حوزه رقابتی شامل بررسی رقبا، شناسایی نقاط قوت و ضعف آن‌ها، و ارزیابی فرصت‌های بازار است. 📈🔍
مهدی قربانی with مهدی قربانی (mhdi)
پژوهش و تحلیل کلمات کلیدی
پژوهش و تحلیل کلمات کلیدی شامل شناسایی واژه‌های پرجستجو، ارزیابی رقابت و بهینه‌سازی محتوا برای جذب ترافیک است. 🔑📊
مهدی قربانی with مهدی قربانی (mhdi)
آنالیز وضعیت محتوا
آنالیز وضعیت محتوا شامل ارزیابی کیفیت، محتواهای موجود، بهبود محتوا بر اساس استراتژی‌های سئو و بهترین عملکردهای بازاریابی دیجیتال است. 📝🔍
مهدی قربانی with مهدی قربانی (mhdi)
بهینه سازی محتوا
بهینه‌سازی محتوا شامل بهبود کیفیت، استفاده از کلمات کلیدی مناسب، بهبود ساختار و قالب محتوا به منظور جذب بیشترین ترافیک و بهبود رتبه‌بندی در موتورهای جستجو است. 📄🔧
مهدی قربانی with مهدی قربانی (mhdi)
بهینه سازی تکنیکالی
بهینه‌سازی تکنیکالی سایت شامل بهبود عملکرد سرور، بهینه‌سازی سرعت بارگذاری، بهبود ساختار URL، استفاده از تگ‌های HTML به درستی، و بهینه‌سازی موبایل فرمت‌های نمایش است. 🖥️🔧
مهدی قربانی with مهدی قربانی (mhdi)
بهینه سازی UI/UX
بهینه‌سازی UI/UX شامل بهبود طراحی و تجربه کاربری، ساده‌سازی رابط کاربری، ارائه محتوا و اجزای تعاملی به شکل بهینه، و افزایش رضایت و تعامل کاربر با وب‌سایت است. 🎨💡
مهدی قربانی with مهدی قربانی (mhdi)
آنالیز لینک‌های خارجی
آنالیز لینک‌های خارجی شامل بررسی کیفیت، تعداد، منابع و ارزش لینک‌های ورودی به سایت است، به منظور ارزیابی تأثیر آن‌ها بر رتبه‌بندی و اعتبار دامنه در موتورهای جستجو. 🔗🔍
مهدی قربانی with مهدی قربانی (mhdi)
بهینه سازی لینک‌های خارجی
بهینه‌سازی لینک‌های خارجی شامل جذب لینک‌های با کیفیت از منابع معتبر، تنوع لینک، استراتژی‌های رابطه‌ای با وب‌سایت‌های مرتبط و افزایش اعتبار وب‌سایت در موتورهای جستجو است. 🔗🌐
مهدی قربانی with مهدی قربانی (mhdi)
بررسی یوزر جنری
بررسی یوزر جنری (User Journey) شامل تحلیل مسیر حرکت کاربران در وب‌سایت، تجربه آن‌ها در هر مرحله، شناسایی نقاط قوت و ضعف در مسیر کاربری، و بهبود تجربه کلی کاربران است. 🚶‍♂️🌍
مهدی قربانی with مهدی قربانی (mhdi)
ارائه استراتژی محتوا
استراتژی محتوا شامل تحلیل نیازها و کلمات کلیدی، ارائه محتوای مناسب با مراحل مسیر خرید، تولید محتوای ارزشمند و جذاب، استفاده از فرمت‌ها و رسانه‌های متنوع، توزیع مناسب و اندازه‌گیری نتایج برای بهبود مداوم استراتژی محتوا است. 📊📝
مهدی قربانی with مهدی قربانی (mhdi)
همگام سازی فرآیندها با نیاز مخاطبان هدف
همگام‌سازی فرآیندها با نیازهای مخاطبان هدف شامل تطبیق دقیق با نیازها و بازخوردهای مخاطبان است. 🔍🎯
مهدی قربانی with مهدی قربانی (mhdi)
تشکل چهارچوب سئوی داخلی
تشکیل چهارچوب سئو داخلی شامل بهینه‌سازی ساختار وب‌سایت، استفاده از کلمات کلیدی مناسب، بهبود نمایش URL‌ها و بهینه‌سازی تگ‌های HTML است. 🌐🛠️
مهدی قربانی with مهدی قربانی (mhdi)
تغییرات بر اساس آپدیت‌های گوگل
تغییرات بر اساس آپدیت‌های گوگل شامل تنظیمات الگوریتم جدید برای بهبود کیفیت نتایج جستجو، تغییر در ارزیابی عوامل مختلف سئو مانند محتوا، لینک‌ها و تجربه کاربری، و تأثیر آن بر رتبه‌بندی وب‌سایت‌ها است. 🔄🔍

بخش مهارت و تجربه‌ها

تجربه‌های کاری من
در دنیای دیجیتال که هر کلیک ارزشمند است، کارشناس سئو نقشه راه موفقیت شما را ترسیم می‌کند. 🌐✨
مهدی قربانی with مهدی قربانی (mhdi)
فعالیت در حوزه ابزار‌آلات صنعتی
در دنیای دیجیتال که هر کلیک ارزشمند است، کارشناس سئو نقشه راه موفقیت شما را ترسیم می‌کند. 🌐✨
مهدی قربانی with مهدی قربانی (mhdi)
فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال
در دنیای دیجیتال که هر کلیک ارزشمند است، کارشناس سئو نقشه راه موفقیت شما را ترسیم می‌کند. 🌐✨
مهدی قربانی with مهدی قربانی (mhdi)
فعالیت در حوزه بازارپردازی (مرچندایزینگ)
در دنیای دیجیتال که هر کلیک ارزشمند است، کارشناس سئو نقشه راه موفقیت شما را ترسیم می‌کند. 🌐✨
مهدی قربانی with مهدی قربانی (mhdi)
فعالیت در حوزه صنایع دستی
در دنیای دیجیتال که هر کلیک ارزشمند است، کارشناس سئو نقشه راه موفقیت شما را ترسیم می‌کند. 🌐✨
مهدی قربانی with مهدی قربانی (mhdi)
فعالیت در حوزه محصولات ارگانیک
در دنیای دیجیتال که هر کلیک ارزشمند است، کارشناس سئو نقشه راه موفقیت شما را ترسیم می‌کند. 🌐✨
مهدی قربانی with مهدی قربانی (mhdi)
فعالیت در حوزه بازی‌سازی
در دنیای دیجیتال که هر کلیک ارزشمند است، کارشناس سئو نقشه راه موفقیت شما را ترسیم می‌کند. 🌐✨
مهدی قربانی with مهدی قربانی (mhdi)
فعالیت در حوزه زیبایی
در دنیای دیجیتال که هر کلیک ارزشمند است، کارشناس سئو نقشه راه موفقیت شما را ترسیم می‌کند. 🌐✨
مهدی قربانی with مهدی قربانی (mhdi)
فعالیت در حوزه هنر
در دنیای دیجیتال که هر کلیک ارزشمند است، کارشناس سئو نقشه راه موفقیت شما را ترسیم می‌کند. 🌐✨
مهدی قربانی with مهدی قربانی (mhdi)
فعالیت در حوزه عکاسی
در دنیای دیجیتال که هر کلیک ارزشمند است، کارشناس سئو نقشه راه موفقیت شما را ترسیم می‌کند. 🌐✨
مهدی قربانی with مهدی قربانی (mhdi)
فعالیت در حوزه تجهیزات گیمینگ
در دنیای دیجیتال که هر کلیک ارزشمند است، کارشناس سئو نقشه راه موفقیت شما را ترسیم می‌کند. 🌐✨
مهدی قربانی with مهدی قربانی (mhdi)
فعالیت در حوزه صادرات
در دنیای دیجیتال که هر کلیک ارزشمند است، کارشناس سئو نقشه راه موفقیت شما را ترسیم می‌کند. 🌐✨
مهدی قربانی with مهدی قربانی (mhdi)
فعالیت در حوزه کودکان
در دنیای دیجیتال که هر کلیک ارزشمند است، کارشناس سئو نقشه راه موفقیت شما را ترسیم می‌کند. 🌐✨
راه های ارتباطی
دسترسی سریع